TEAMPERIOD 2020

Näst sista dagen i årets teamperiod sätter sig teamet Dancing Divas ner och funderar över en lite annorlunda period. I teamet ingår Mathilda Nevala-Lehtonen, Jannika Renvall, Ella Paukku och Ben Helmes. 


Olika roller och styrkor

Alla studerande i teamperioden gjorde för ungefär två månader sen ett Belbin-test som handlar om att hitta sina egna styrkor och sina roller i ett team. Mathilda och Jannika fick veta att de är implementer, Ella diplomat och Ben shaper. Utgående från rollerna har lärarna i teamperioden byggt mångsidiga konstellationer där alla är viktiga och går in med sina egna styrkor. 

Lärarna i teamperioden har också gjort samma test och i den här diskussionen deltar också diplomaten och matematikläraren Robert Lindholm och Malin Teir som är lärare i modersmål och en implementer. 

Jag frågar om teamrollerna har haft stor betydelse eller om de på något sätt har styrt hur de har jobbat och fungerat i teamet. Har Ella exempelvis behövt använda sina diplomatiska egenskaper?

– Alla har nog tagit ansvar i teamet, konstaterar Mathilda.

– Det är nog inte bara jag som varit diplomat, bekräftar Ella. 

Det är enligt Robert tydligt att också lärarna haft olika roller och uppgifter utgående från sina olika styrkor. Han har exempelvis skapat teamen och funderat på schema.


Team 4


Konflikter är viktiga i teamet och inlärningen

I ett team är det viktigt att bygga en relation där man är så trygg att man inte är konflikträdd. Konflikterna är viktiga att möta och ta sig igenom både för att bygga förtroliga relationer och för att våga ifrågasätta arbetsmetoder och annat som hör uppgifterna och lärandet. Dancing Divas säger att de nog har haft konflikter, men de har handlat mer om det konkreta jobbet och inte så mycket mellan personer. Men visst blir det prövande att jobba hela tiden med samma människor, konstaterar Jannika. 

– Att jobba i ett team handlar inte bara om en själv och det egna, utan om teamets bästa, säger Mathilda.


TEam 2


En ny lärarroll

Lärarna i teamperioden är ju i grunden ämneslärare, men får nya roller i teamarbetet. 

– Att handleda i sitt ämne är annat än att handleda i exempelvis konflikthantering, säger Malin. Det är svårt att vet hur mycket man ska ingripa och hur mycket man ska styra. 

Teamarbetet och möjligheten för teamet att lägga upp sitt eget arbete ställer också krav på lärarna som får vara beredda att handleda studerande i olika kompetenser snarare än bara det egna ämnet. 

– Det ställer andra krav på lärarna när man lyfter fram olika kompetenser varje vecka och inte bara undervisar sitt ämne, säger Robert. 

Han konstaterar att det är intressant med annan slags verksamhet än vanlig undervisning, trots att det tyvärr inte blev någon nattskola eller öppet hus i år. 

Matematik är ett ämne som inte brukar vara först ut i olika samarbeten. Så hur har det gått att inkludera matematikundervisningen i teamperioden? 

– Matematiken passar bra för teaminlärning, konstaterar Robert. Att lära varandra och jobba tillsammans är bästa sättet att lära sig matematik. Matematiken har kanske inte varit så mycket involverad i ämnesövergripande uppgifter, men det är viktigt att träna teamfärdigheter som gynnar inlärning. 

Malin berättar att hon för sin del har varit mån om att moddan inte bara är ett hjälpämne i ämnesövergripande samarbeten. Det är inte bara språkkoll, utan också stoff från kursen som ingår. 

– Ett exempel på ett samarbete mellan moddan, rellan, livsåskådningen och biollan var arbete med skapelsemyter. Moddans del där handlar om att klara av att ta ut en nyckelscen och visualisera myter, sagor och hjältar. Texterna kommer från innehållet i kurserna i religion och livsåskådning och i uppgiften jämfördes de dessutom med vetenskapliga teorier som biollan stod för. 


T eam 1


Bedömning i team

Malin berättar att lärarna har pratat mycket om det här med bedömning på teamnivå. Det har varit viktigt att ha konkreta bedömningsdokument för att göra det genomskinligt. Både teamets insats och den individuella insatsen är viktiga. 

– Fokus ligger ju på om ni har lärt er, inte siffran i betyget, påpekar hon till studerande under intervjun. 

Olika förhör och prov har också ingått i teamperioden. En del av förhören har gjorts i par eller så att en i teamet har representerat hela teamet. Hur känns det här? 

– Det har varit skönt i de ämnena där man är svagare, säger Jannika. 

– Vi har olika styrkor som kan användas till olika saker i teamet. Det har vi använt i förhören, säger Mathilda. 

– Alla har nog lärt sig på en viss nivå ändå, säger Ben. Det är roligt med samarbete – alla får delta och man lär sig lättare.

Robert berättar också att matematiken har haft ett slutförhör.

– Vi kom i mål på ett traditionellt sätt. 


Team 3


Kunskap och framtidskompetens

Varje vecka har en kompetens varit i fokus. Veckans kompetens har varit inbakad i uppgifterna och studerande har inte alltid märkt eller tänkt på vilken kompetens som lyfts fram. De har ändå uppskattat att exempelvis kreativitet kommit in i uppgifter och arbetssätt. 

– Vi har haft stor frihet att välja hur vi vill jobba och exempelvis presentera en uppgift, berättar Jannika. Alla team fick välja fritt hur de vill presentera sin skapelsemyt. Vi ritade. Vi har också gjort cellmodeller av pepparkakor, vilket var kreativt.

Tanken är att teamperioden ska ge insikter och erfarenheten också längre framåt med vidare studier och arbetsliv. Mathilda bekräftar att det har varit lärorikt att jobba med samma människor en längre tid:

– Vi har varit med om mycket saker i teamet. Små konflikter gör att man lär sig och accepterar att man inte alltid kan ha det konfliktfritt. 

– Vi har lärt oss hur man ska jobba vidare efter konflikterna, säger Jannika. 

Att ta ansvar för sitt eget arbete och lägga upp delmål så att man håller deadline är viktigt. 

– Vi har nog fått allt gjort, fast det blivit lite bråttom ibland, säger Ella.

– Det har varit så att i början av veckan har det varit tidspress och sen lugnare i slutet av veckan, lägger Jannika till. 

Det här kunde ju vara något att hålla fast vid också i fortsättningen för att få ledigt på veckoslutet?

– Jag brukar ha som mål att ha veckoslut, men sen sitter jag där på söndag ändå, säger Ben. Nu har upplägget varit att allt ska vara gjort och inlämnat på fredag, så då har man gjort så. 

 
20201013 140311 3

ggs 2d vit