Stund av vishet, värme och skratt med Jonas Helgesson

Vad är det att vara så kallad “normal”? För oss som är födda kring 2000-talet känns det normalt att en bussbiljett kostar 1.10€ medan för dem som är födda senare, känns det normalt att en bussbiljett skulle kosta kring 1.60€. Varje människa är unik och det betyder att det som är normalt för en kanske inte är så normalt för en annan. Det är väldigt viktigt att man kan se förbi sina egna åsikter och tankar om olika ämnen. Vi är alla unika och det är något man måste komma ihåg.           


På tisdagen höll CP-skadade Jonas Helgesson en föreläsning för oss om just det här ämnet; normalitet och unikhet. Helgesson berättade att han inte riktigt är en komiker, han berättar endast om sitt liv på ett kult sätt. Helgesson har även skrivit tre böcker och arbetar som en föreläsare och stå upp komiker. Helgesson kunde ha gett upp med att lära sig att gå, köra bil och även flytta hemifrån, men det gjorde han inte. Med hjälp av uppmuntran från hans familj har han fortsatt att lära sig nya saker till exempel att köra bil och flytta hemifrån. Även då hans liv kan tolkas som otursfyllt då han fick en CP-skada så sade han själv att nej, det är inte otur, det är tur att han lever ännu idag. Även då föreläsningen var om ett seriöst ämne lyckades han föra fram den på ett humoristiskt sätt som fastnar länge i lyssnarnas minnen.

Helgesson är fantastisk. Det tog inte mer än tio sekunder förrän han fick publiken att skratta med hans lustiga skämt. Jag personligen tyckte väldigt mycket om hur han kopplade allvaret med humor. Budskapet gick tydligt fram och stannade definitivt i minnet. Helgesson hade sju punkter som han förde fram för oss. Alla av dem kretsade kring temat självbild och livet. Min favorit metafor han använde sig av var då han berättade om hur omgivningen påverkar en väldigt mycket. Han sade att vi är som opoppade popcorn. Placerar man popcorn i kylskåpet kommer den inte poppa. Men, ifall man placerar popcorn i mikrovågsugnen så kommer de poppas. Budskapet i det här var att ifall du är placerad i ett kylskåp så kom ut och sök dig en mikrovågsugn där du kan poppa.

Helgesson fick mig att tänka på olika saker under föreläsningen. Det som direkt fångade min uppmärksamhet var frågorna han ställde åt publiken. Medan han förde fram sitt budskap om att vi alla kan massor av saker, men vi fokuserar oss endast på det som vi inte kan, frågade han frågor som han säkert visste svaret på. Det kändes fånigt att räcka upp handen då han frågade “Hur många av er kan äta?” men samtidigt lärde man sig en mycket viktig lärdom. Han kopplade också väldigt relaterbara händelser till sin föreläsning vilket gjorde det ännu roligare.

Jag vill ännu tacka Johan Helgesson för att ha kommit ända från Sverige och hållit en väldigt intressant föreläsning för oss. Jag lärde mig att tänka mer på saker som jag kan, istället för att fokusera på alla de saker som jag inte kan. Föreläsningen var mycket omväxlande från vardagen och från andra föreläsningar som man oftast stöter på.

Text: Aleksi Kauremaa

ggs 2d vit