VILL DU SE STUDENTDIMISSIONEN PÅ NYTT?

Vi gratulerar våra 103 nya studenter och önskar dem lycka till i framtiden! Studenterna dimitterades på våravslutningen den 4.6.

Våravslutningen hölls i skolans gymnastiksal och var öppen för studenternas föräldrar och anhöriga. Varje student hade rätt att bjuda in två gäster. Vi streamade tillställningen direkt så att de som inte fick plats i salen kunde följa med festen på distans.

Länk till sändningen finns här: https://youtu.be/JJlgRK1-330


Här är våra 103 nya studenter:

WILMA ALHO
ELLI ALLENIUS
CAROLINA ARPPE
CAMILLA  BEKKHUS
CONRAD BERGGÅRDH
AMOS  BERGLUND
HERMAN BERGRING
ELLEN BLOMQVIST
SEBASTIAN BOMAN
ANNA BOXBERG
EMILIA BROMAN
FANNY BROMAN
EDDIE BÄCKSTRÖM
ROBERT BÄRLUND
MELINDA CARLSON
ISAK CARRERO
EIRA CEDERQVIST
KATARINA EEROLA
ALVIN EKELUND
ERIN EKLUND
MALENA EKMAN
EDVIN EKMAN
MALTE ESSEN VON
DINA FIERENS
OSCAR FORSELLES AF
REBECCA FORSMAN
EMELIE GABRÁN
MARIA GRANÖ
ALEXANDRA  GRÖNLUND
AMELIE GRÖNQVIST
ELLEN HALLASKARI
ROBIN HANSSON
SAARA HANSSON
KARIN HARMS
MATIAS HATTULA
JUNI HEDSTRÖM
WILLIAM HEIKFOLK
KIA  HELLMAN
AMOS  HELLSTRÖM
IDA HILKKU
ANDRÉA HOLMBERG
ANNIKA HOLMBERG
AMANDA HOLMSTRÖM
ROBIN HOLMSTRÖM
ANNA ISABELLA HÄGG
CHRISTOPHER HÄGG
ELLEN HÖGLUND
ANTON IKÄHEIMONEN
JENNY  IKÄHEIMONEN
STELLA  JAKOBSSON
KASPER KARHELA
CAMILLA  KONDRATJEFF
CATARINA KORKMAN
MALIN KOSONEN
OTTO KOTOLA
EERIKA LAINE
KAISA LEHTO
LENA LEHTO
MILTON LINDÉN
KATHERINE LINDQVIST
SONJA LINDSTEDT
JOAKIM LOHIKOSKI
REBECKA MALMBERG
VILMA MANNINEN
HANNA MELKAS
OLIVIA  MUNCK
LYDIA MÅRTENSON
MIKKEL NEVALA-LEHTONEN
VICTOR NILSSON
ANNA NYBERG
SOFIE  NYSTRÖM
FREDRIK PARVINEN
WILHELM PARVINEN
DANIELA PAULSSON
EMILIA PERANDER
MINA PIHLAMO
ATTE POIKELA
ALEX  POVLSEN
OLIVIA ROUVINEN
WENDELA RÖNNLUND
FELICIA SAHI
PATRICIA SAHI
NATHALIE SALMELIN
AINO SALMI
MAJA  SANNHOLM
CECILIA SCHALIN
OLIVER SCHANTZ VON
AURORA SCHULMAN
LAURA SETÄLÄ
LENNART SKJÄL
SIGRID STAF
ANTONIA STRANG
MILLA SVENBLAD
EINAR SWANLJUNG
ZACHARIAS TALLQVIST
TILDA TOIVONEN
LINN TYLEMO
WALTER TÖRNWALL
INES VIINIKKALA
PHILIPPA VIINIKKALA
ALEXANDRA  VOUTILAINEN
ROBIN WEGELIUS
ELLA WESTERHOLMggs 2d vit