SPECIALARRANGEMANG P.G.A. CORONAVIRUSET

Sedan den 13.3 sker all undervisning och handledning på distans. Det betyder att studerande inte kan välja att göra sitt skolarbete i skolan. Dessa specialarrangemang fortsätter hela terminen. Här uppdaterar vi kontinuerligt vår information. 

 

Meddelande till abiturienterna den 8.5.2020:

Vi håller våravslutning på distans lördagen den 30.5 kl. 10.30. Programmet består bl.a. av läsårsöversikt och stipendieutdelning. I samband med avslutningen uppmärksammas studenterna kortfattat. I mån av möjlighet firar vi studenterna lördagen den 29.8 kl. 10.30. Programmet byggs mer upp som en hylling till studenterna än som en dimission. Arrangemangen är förstås beroende av hurudana coronadirektiv som behöver beaktas i augusti. Detaljerna kring studentfesten klarnar därför först i början av augusti. Vi återkommer med inbjudan till studenternas anhöriga när vi vet hur studentfesten kan arrangeras.

- - - - - - - - -

Meddelande till studerande och vårdnadshavare den 5.5.2020:

Vi följer regeringens rekommendationer och fortsätter med distansstudier hela terminen. Regeringens linjedragning ger oss visserligen möjlighet att fr.o.m. den 14.5 ordna t.ex provtillfällen eller handledningssamtal med studerande i skolbyggnaden, men så långt det bara är möjligt kommer vi ändå att ordna undervisning, provtillfällen och handledningssamtal på distans.

Läsårets sista provvecka infaller 20-28.5. Efter det har vi både elevkårsdag (29.5) och våravslutning (30.5) på distans. Lärarna informerar sina respektive grupper om upplägg under provveckan och vi återkommer med närmare information i takt med att planeringen av elevkårsdag och våravslutning framskrider. 

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter

- - - - - - - - -

Meddelande till studerande och vårdnadshavare den 31.3.2020:

Specialarrangemangen fortsätter åtminstone t.o.m. den 13.5. 

Vi har idag avslutat provveckan och inleder period 5 imorgon. Alla undervisningsgrupper som finns på schemat hålls som planerat, men undervisningen sker fortsättningsvis på distans. Det är viktigt att alla studerande noggrant läser sina meddelanden i wilma så att de får koder till nya Classroom och annan viktig information från lärarna. Vi påminner också om att studerande sjukanmäls till skolsekreteraren som vanligt.

De senaste veckorna har på många sätt varit utmanande. Vi är medvetna om att distansstudierna avviker från normal närundervisning och att en del studerande kan ha svårt att strukturera sitt jobb. Vår specialpedagog Patrick Stengård fungerar som särskild stödperson gällande distansstudierna. Om studerande upplever att de inte framskrider med studierna eller har svårt att få det att löpa uppmanar vi studerande/vårdnadshavare att ta kontakt med specialpedagogen. Av honom kan studerande få extra stöd och handledning.

Staden erbjuder skolmat åt studerande också under den tid som studierna sker på distans. Det sker antingen genom matservering i skolcentret i Kasavuori eller genom att hämta ett lunchpaket från centralköket. Studerande har redan tidgare informerats om möjligheten att få skolmat. De som är intresserade uppmanas att vara i kontakt med tf rektor.   

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter

- - - - - - - - -

Meddelande till studerande och vårdnadshavare den 17.3.2020:

De specialarrangemang som vi själva valde att införa förra fredagen förvandlas nu till verklighet för alla gymnasier under perioden 18.3-13.4. Under dessa fyra veckor är skolan stängd. Det betyder att all undervisning och handledning sker på distans och att studerande inte kan välja att göra sitt skolarbete i skolan. Det serveras inte heller skollunch.

Efter den här veckans distansstudier avslutas period 4 med provvecka den 23-31.3. Provveckan genomförs så att varje position i normal ordning har sin egen provdag. Då hålls prov eller annan bedömningsverksamhet på distans kl. 9-12. Lärarna meddelar sina grupper senast nu på fredag hur de pågående kursernas provtillfälle kommer att se ut. Positionerna har provdagar enligt följande:

måndag 23.3: 3
tisdag 24.3: 4
onsdag 25.3: 5
torsdag 26.3: 6
fredag 27.3: 7
måndag 30.3: 1
tisdag 31.3: 2
 
Period 5 börjar onsdagen den 1.4. Då startar alla de grupper som finns på schemat. Enligt de direktiv vi nu har att tillgå genomförs de första sju skoldagarna i form av distansstudier. Ifall inga nya direktiv förlänger undantagstillståndet återgår vi till vanlig närundervisning efter den 13.4.
 
Trots att skolan är stängd kan studiehandledare och studerandevården kontaktas per Wilma, telefon, whatsapp eller e-post. Längre samtal kan t.ex. ordnas via Google Meet.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

- - - - - - - - -

Meddelande till studerande och vårdnadshavare den 13.3.2020:

Vi är måna om att genomföra studentskrivningarna så tryggt som möjligt enligt den uppdaterade tidtabellen. Vi har inga smittade i skolan utan agerar för att försäkra oss om att provarrangemang och studerandes hälsa kan garanteras. Därför inför vi distansstudier för de yngre studerandena under i första hand en vecka. På det sättet kan vi förutom att minska på kontakt mellan människor frigöra resurser för att ordna studentprov i mindre utrymmen. 


Grankulla stad har för skolornas del konstaterat att gymnasierna själva kan besluta att förverkliga undervisningen genom distansstudier och -uppgifter. De två gymnasierna i staden har beslutat att övergå till distansundervisning under en begränsad tid. Det är inte fråga om att stänga skolan eller sätta varken byggnaden eller personer i karantän. Det vi gör är att vi frivilligt ändrar våra arbetssätt i linje med arrangemang som följs på arbetsplatser och universitet. Undervisningen uppfyller också fortsättningsvis krav och förväntningar i läroplanen. 

Nedan finns beskrivet vad arrangemangen innebär på ett allmänt plan, men de studerande får mer detaljerade beskrivningar i alla kurser de avlägger under de närmaste dagarna. Det kan dröja några dagar innan lärarna har planerat om kursinnehållet och prestationerna så att de lämpar sig för distansundervisning och stödjer lärande på bästa sätt i en undantagssituation. 

Vår plan för de närmaste veckorna ser ut så här:

  • Kurserna i GGs genomförs under tiden 13–20.3 som distansstudier. Lärarna lägger upp material via Google Classroom eller annan liknande plattform som används och meddelar undervisningsgruppen om när och hur de finns tillgängliga online och för handledning. Studerande kan utföra grupparbeten på distans genom att ha digital kontakt.
  • Torsdag 19.3 och fredag 20.3 ersätts proven av normalt schema för de dagarna, fortsättningsvis på distans. De proven ordnas i stället måndag 30.3 och tisdag 31.3.
  • Under provveckan, som infaller 23–31.3, ordnas tillfällen för prov eller utvärdering under förmiddagen, så att studerande endast samlas för den tid prestationen utförs och eventuell lunch. Sedan lämnar alla skolan. Inga närlektioner ordnas på eftermiddagen. Om läget med coronaviruset förvärras märkbart den kommande veckan kan beslutet om kursprov i skolan omvärderas. 
  • Den 1 april startar period 5 med nya kurser. Förhoppningsvis är vi då tillbaka i vardagen med närundervisning. Vi informerar mera några dagar innan.
  • Den inplanerade temastudieveckan som enligt planer innehåller många exkursioner, expertgäster och studiebesök förverkligas inte det här läsåret. 

Vi hoppas att hemmen har förståelse för de åtgärder skolan har beslutat vidta. Det är tillåtet att komma till skolan och studerandena har rätt till skollunch också under de här veckorna. Vi önskar ändå att särskilt abiturienterna i första hand studerar enskilt eller i mindre grupper utanför skolan. Om man väljer att komma till skolan önskar vi att man är extra noggrann med handhygien och att man inte kommer till skolan ifall man känner sig sjuk.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov.
ggs 2d vit