På gränsen - journalistiskt berättande

Ibland får man en känsla av att skolan är en värld som inte har några eller bara få kopplingar till världen utanför, eller den riktiga världen. Vi skriver texter som inte finns någon annanstans med regler som inte finns utanför skolvärlden. Essäsvar, essäprov och textkompetenssvar skrivs ju inte av personer som redan har fått sin studentmössa. Något som också känns frustrerande med skoltexter är att de ofta har bara en enda läsare vid sidan av skribenten trots att mycket tankearbete ligger bakom.

I kursen MO13 har vi fått jobba med journalistik på riktigt. Tolv studerande från GGs och lika många från Ålands lyceum har under våren jobbat med ett finlandssvenskt projekt kring journalistiskt berättande. Resultatet är tidningen På gränsen 1/2016 som utkommit den här veckan. Och den tidningen kan utan att skämmas mäta sig med tidningar och tidskrifter som görs också utanför skolvärlden. Med stöd från Kulturfonden och samarbetsparter i Svenska modersmålsföreningen och KSF Media har vi jobbat med professionella grafiker och tryckt upp hela 3 500 tidningar som snart finns att läsa i alla finlandssvenska gymnasieskolor. I GGs kommer vi att dela ut ett exemplar till alla studerande i skolan vid skolavslutningen.

tidning3

Utmaningarna i projektet har varit många. Att komma överens om hur vi tolkar temat ”På gränsen” var inte särskilt svårt och inte heller att komma överens om vem som skriver vad. Men att tänka journalistiskt i både text och bild är inte så lätt när man inte har gjort det förr. I artiklar och reportage handlar det journalistiska berättandet om att skapa rytm i texten och att hela tiden fokusera på att ge en röst och utrymme åt intervjupersonerna. Dialogen skrivs annorlunda än citat i skoltexter och strukturen styrs av att texten också får en layout med kommunikation mellan bild, text och grafiska element.

Tillfredsställelsen av att känna den färdiga tidningen i sin hand och upplevelsen att vara en publicerad skribent gör att man ändå lätt glömmer den tidigare frustrationen, stressen inför dead line och nervositeten över att ge trycklov och inte längre kunna ändra något. Nu finns de där i den färdiga tidningen, texterna med temat gränser och gränsdragningar. Ämnen som litteratur, film, politik, musik, kulturmöten, sport, miljö och hälsa behandlas i artiklar, kolumner, reportage, personporträtt och kommentarer. Och som så ofta när det handlar om samarbetsprojekt så finns de nya kompisarna kvar också efter att projektet är avslutat. Kontakten fortsätter med våra nya vänner på Åland som vi bodde hemma hos i januari och som kom till oss i mars. Vi hoppas att ni som får ett nummer av På gränsen inom kort får samma känsla som några av skribenterna när de fick den tryckvarma tidningen i sin hand:
– Det är ju en riktig tidning!

Text: Petra Bredenberg
Foto: Joakim Bonns

tidning4
ggs 2d vit