FEST OCH VARDAG PÅ DISTANS

När den tredje perioden började i slutet av november övergick vi till distansundervisning. Specialarrangemangen förlängdes sedan i några etapper så att de yngre studerande till slut var på distans hela perioden. Trots att skolhuset stod tomt under stora delar av perioden samlades vi ändå kring gemensamma evenemang som studentdimission och julfest.


Studentdimission och självständighet

Den 4 december firade vi skolans självständighetsfest och studentdimission på distans. Vår student fick en unik dimission på flera sätt.

CW


Casper Wiedmer dimitterades på distans. 


Självständighetsfesten firades på traditionellt sätt trots att det skedde på distans. Vi fick njuta av många fina musikinslag, vilket vi får tacka musiklärare Marina Lindholm för. Elevkåren hedrade landets veteraner genom att föra vidare deras budkavel med hälsning till yngre generationer. Robin Hansson fick ta emot hälsningen av Malin Kosonen.

Malin Kosonen och Robin Hansson.

I självständighetsdagens festtal påminde talaren Edvin Ekman om historielektioner med både Sås och Kopp och mer traditionell undervisning: 

“ 'Det går många år tills vi förstår var vi kommer från' lyder en rad skriven av Sås och Kopp i en av deras låtar med titeln Modersmål och fädersland. [...] Jag vill speciellt lyfta fram betydelsen av den finländska historieundervisningen. Det vi ofta glömmer är att det finns länder ute i världen där man endast lär sig om sitt eget lands historia och ofta är informationen vinklad på ett eller annat sätt. Här i Finland lär vi oss, förutom vår egen historia, också andra länders historia. Vi lär oss att koppla ihop händelser, att analysera, att granska våra källor med kritiska ögon och informationen vi får är opartisk. Vi får ifrågasätta och öppet diskutera kring varför något är på ett visst sätt. Allt detta gör att vi kan jämföra olika samhällsfenomen med varandra och genom det lättare uppskatta de verkligt goda sidorna i vårt land. De saker som annars kanske faller i glömska eller helt enkelt tas för givet."


edvin


Festtalare Edvin Ekman.
Julfest

Årets julfest leddes av abitureinterna Lia och Merita. De satt ensamma i skolan medan alla andra följde med på distans. Basgrupperna och personalen bidrog med julhälsningar och programmet varvades med bl.a. frågesport och luciatåg.

julfest

Infokväll

Årets infokväll för åk 9 och föräldrar hölls på distans och streamades direkt från skolans festsal i mitten av januari. Emilia, Elin, Edvin, Robin och Katarina satt i panelen som diskuterade vår skola ur olika perspektiv. De berättade bl.a. om stämningen och de många valmöjligheter som skolan erbjuder. Infokvällen kan också ses i efterskott här.


info

Abiturienterna tillbaka

Trots det utmanande pandemiläget fick abiturienterna återvända till frivillig närundervisning i mitten av januari. Läsesalen fylldes genast av glada studerande som nu fick möjlighet att vara tillsammans under sina sista riktiga veckor i gymnasiet. För deras del har perioden handlat om repetitionskurser inför vårens skrivningar och om många infotillfällen om framtida studiemöjligheter.


abiturienter
Temakväll om välmående

Under vår temakväll i januari fick vi höra Charlotta Niemistö tala om social och mänsklig hållbarhet i arbetslivet och i skolan. Hon talade om gränser, förändringar i arbetslivet, normalisering av utmattning och skolans/organisationens ansvar för en hållbar utveckling med tanke på välmående. Vi kommer att fortsätta erbjuda temakvällar för föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna, så håll utkik på wilma där vi delar information om vad som är på gång i skolan.

Niemistö

ur Charlotta Niemistös presentation Mänsklig hållbarhet i skolan, 28.1.2021.

ggs 2d vit