Nytt kursutbud: IT och programmering!

GGs inleder hösten 2019 ett samarbete med Kauniaisten lukio och lokala DIgiLab kring undervisning i IT och programmering. Under läsåret 2019-2020 ordnas i samarbete mellan de tre aktörerna tre kurser i programmering för de båda gymnasiernas studerande. Undervisningsspråket kommer att vara engelska men personlig handledning fås av lärarna på båda inhemska språken.

En av kurserna är en grundkurs för nybörjare medan de två senare är fördjupningar och tillämpningar i programmering för vidare komna. Målet i alla kurser är att kunna erbjuda deltagarna hands on upplevelser av eget arbete. För det erbjuder DigiLab, som inkvarterats i samma fastighet som Gymnasiet Grankulla samskola, de bästa möjligheter. I kurserna integreras delar av högskolornas programmeringskurser och självständiga studiestigar i alla kurser är möjliga för deltagarna att bygga ut.


En mera detaljerad beskrivning av dessa kurser kommer att publiceras senare under våren efter att de godkänts som en del av läroplanen för Gymnasiet Grankulla samskola. Vid sidan av dessa kurser kan man vid GGs liksom tidigare avlägga distanskurser i IT och programmering vid Åbo Akademi, likaså de MOOC-kurser som ordnas i Helsiningsfors universitets regi samt de kurser som fysiskt ordnas i Kauniasten lukio.

               digilab008 2                digilab002 2

ggs 2d vit