Nya vänner för livet- långt borta i Taiwan!

I Taiwan förbereder man för tillfället en ny läroplan. Det var för att få idéer och intryck till den som en grupp rektorer och skoladministratörer från Taipei besökte GGs i augusti 2015. Under besöket föddes frågan om inte de nyvunna kontakterna kunde leda till ett samarbete för också ungdomar mellan de två gymnasierna i Grankulla och fyra gymnasier i Taipei.
Nu, ett drygt år senare, har redan den första gruppen bestående av 17 studerande vid GGs och fyra studerande vid Kauniaisten lukio gjort sitt besök till Taiwan. Med på exkursionen följde båda grankullagymnasiernas rektorer och modersmålslärare Petra Brendenberg från GGs.
Målet för exkursionen bland våra finländska studerande var att genom fältundersökningar med de lokala värdarnas hjälp fördjupa den kunskap i stadsplanering, multikulturalism, politisk geografi och länders utvecklingsgrad som ingår i gymnasiekurserna i geografi och samhällslära. Vid sidan av djupare insikt i dessa frågor fick våra deltagare en utmärkt möjlighet att öva sina språkkunskaper, utveckla sin kulturkompetens och – att utvidga sin egen värld i linje med GGs strävan att för våra ungdomar vara ett fönster mot världen.


Att anpassa sig till vardagslivet i Taipei var inte svårt. Våra studerande vande sig snabbt vid maten och blev skickliga på att ta sig fram i staden med allmänna kommunikationsmedel. Att anpassa sig till den taiwanesiska skolan och bemötandekulturen var mera utmanande. Våra studerande var i början av vistelsen tvungna att bära skoluniform liksom de lokala eleverna och fick vara med om skoldagar som började kl. 7.30 och slutade kl. 17. Kvällarna fylldes med annat program, så våra deltagare fortsatte inte skoldagen i kvällskola, s.k. cram school, som de flesta taiwanesiska eleverna gick till efter avslutad skoldag. Kontrasten till vårt eget skolsystem var ändå stor. Den minsta av våra värdskolor hade ett elevunderlag på 2500 elever men stämningen var avslappnad och god. Våra deltagare togs mer än väl omhand av sina värdfamiljer. Gästfriheten hade inga gränser och det överväldigande varma välkomnandet på flygfältet varade hela vistelsen ut.
I april får vi motbesök från värdarna i Taipei, utökade med en större delegation lärare som vill lära sig mera om den finländska skolan. Även om läroplansarbetet i Taiwan en dag får ett slut är tanken att samarbetet mellan skolorna blir långvarigt och att skolorna får vänskolestatus. Vi ser fram mot att få träffa våra nya bekanta igen, många av dem har blivit våra vänner för livet.
Text och bilder: Niklas Wahlström
ggs 2d vit