MEP PÅ DISTANS

Den 18–21.3 deltog Robin Hansson och Malin Kosonen i internationella Model European Parliament som i år hölls digitalt. Läs mer om deras upplevelser och se ett videoklipp från konferensen. 

 
MEP              MEP2

Model European Parliament är en chans för unga att engagera sig i EU:s utmaningar och ta del av institutionens arbete. Konferensen hålls oftast på engelska under en vecka i värdlandet. I år var det annorlunda på grund av den pågående pandemin vilket gjorde att MEP, som skulle ha ägt rum i Wien, hölls digitalt. I MEP deltar delegationer från EU:s medlemsländer, kandidatländer samt ansökarland. Studerande från GGs har ofta deltagit i tidigare MEP-sessioner. 

Kosonen representerade Litauens delegation inom kommittén för mänskliga rättigheter. Litauen hade inte möjlighet att skicka några representanter denna gång och därför fick den finska delegationen också representera Litauens delegation. Kommittén för mänskliga rättigheter hade denna gång på agendan att diskutera situationen för barn och unga migranter, som är ensamma utan föräldrar eller någon som är skyldig att ta hand om dem, och komma med lösningar som EU kunde göra. Mycket debatt, jobb och diskussion gick in till att skapa en resolution som till slut blev godkänd i generalförsamlingen. 

– Veckoslutet var väldigt lyckat, extremt lärorikt och givande! berättar Kosonen. Det bästa med evenemanget var de nya människorna från runt om i Europa som man lärde känna, de intressanta och givande debatterna under kommittéarbetet och generalförsamlingens behandlingar av resolutionerna. Dessutom blev den finska och litauiska delegationen tillsammans på tredje plats i kulturevenemanget “Sound of Europe” och vann en skidresa till Salzburg. Det tråkigaste var att evenemanget den här gången måste hållas online. Dock var MEP väldigt bra organiserat ändå!

Hansson representerade Finlands delegation i kommittén för ekonomiska och monetära frågor. Ämnena som behandlades var vilken roll EU ska ta i att utveckla ett nytt ekonomiskt partnerskap med kontinenten Afrika samt en investeringsplan som främjar EU:s intressen. Under veckoslutet kom kommittén fram till en resolution som röstades igenom under generalförsamlingen. Kommittéarbetet bestod av mycket debatt, diskussion, forskning och skrivande. 

– Det bästa under MEP var kommittéarbetet, eftersom man då kunde diskutera mindre formellt och skapa kontakter med andra kommittémedlemmar, säger Hansson. Under MEP lärde jag känna nya briljanta ungdomar, fick lära mig om hur beslutsfattandet inom större organ fungerar, och lära mig mycket nytt. Det tråkigaste var att sessionen inte kunde hållas fysiskt eftersom man då skulle ha fått en mycket bättre chans att lära känna andra medlemmar.

Kosonen och Hansson rekommenderar varmt alla kommande studerande att ta chansen och delta i evenemang som dessa! Det är en utmärkt möjlighet att växa som person, utveckla nya färdigheter och träffa nya människor. 

             MEP1 

ggs 2d vit