Kulturell identitet på Grönland

Tio studerande i GGs deltar detta år i ett Nordplusprojekt med namnet Cultures, Identities and a Colonial Past. I projektet deltar ungdomar från GGs, Alanta Gymnasia of the Moletai Region I Litauen, Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut, Grönland och Liepaja Secondary school No.5 i Lettland. Under tre träffar bekantar sig ungdomarna med kulturen i dessa länder och söker i den spår av ett gammalt moderland.

Reflektioner kring den egna kulturen och en främmande makts inverkan på kultur och förhållanden går som röd tråd genom träffarna. Den första hölls i Litauen och Lettland i oktober och den andra i Sisimiut på Grönland i månadsskiftet februari-mars 2017. I maj står GGs värd för den tredje och sista träffen under vilken vi knyter samman våra insikter från besöken i deltagarländerna och konkluderar vår syn på kulturell identitet och vad som inverkar på den.

Ett mål för projektet är att bli medveten om de historiska händelser som präglat kulturen i våra länder och att genom ökad kännedom om andra kulturer få ett öppnare förhållningssätt till det som först kan verka främmande. Mötet med ungdomar från andra kulturer och förhållanden har lett till fina reflektioner om bl.a. vänskap och lycka. Slutarbetet kommer att vara en video, som ni läsare senare kan ta del av här via vår hemsida.

Under träffarna har ungdomarna lärt känna varandra och det är redan många som håller kontakt med varandra mellan träffarna. En inblick i hur ungdomarna jobbar och umgås kan ni få från bilderna från den senaste träffen i Sisimiut. Här finns allt från hisnande naturvackra bilder till bilder från deltagarnas egen tillredning av mat på internatet och social samvaro om kvällarna.

Text: Niklas Wahlströmggs 2d vit