Introdag i Nådendal

Våra nya studerande inledde läsåret och sina gymnasiestudier med traditionell lägerskola, denna gång vid Åbo församlingars lägergård Kunstenniemi i Nådendal. Tillsammans med sina grupphandledare och studerandevården tillbringade de över ett dygn på det stora lägerområdet och det blev många steg mellan stugorna, såväl i vackert väder i dagsljus som i ficklampans sken på kvällen.

Skolans åtta tutorer ansvarade för programmet under ledning av studiehandledaren. Tutorerna genomgick under våren en utbildning för uppgiften och finns till hands för ”ettorna” under hela läsåret, två tutorer per basgrupp. De nya ettorna fick bekanta sig med varandra genom olika namnlekar och samarbetsuppgifter och aktiviteterna genomfördes både inom den egna basgruppen men också gemensamt för hela årskursen, allt för att stärka samhörigheten.

Se fler foton i bildarkivet!

Text: Marina Lindholm
Foto: Henrik Nyman


 

ggs 2d vit