Global Day med Kyrkslätt och Helsinge

Den 9.5 2019 ordnades Global Day-temadag. Dagen var ett samarbete mellan GGs, Kyrkslätt Gymnasium och Helsinge Gymnasium. Studerandena fick under dagen lyssna till föreläsningar och delta i workshoppar kring globala teman och på samma gång samarbeta med studeranden från andra skolor.


Dagen inleddes med ett välkomnande från de olika rektorerna för de olika skolorna i gymnastiksalen. Sedan följde dagens första föreläsning med Yles vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund. Rosenlund förde fram det globala temat och tog upp klimatuppvärmningen som exempel. Han förde fram hur den uppvärmning som sker nu har skett rekordsnabbt. Han jämförde den nuvarande uppvärmande förändringen i atmosfären med den då cyanobakterier syresatte jordens atmosfär för länge sen. De otroligt små cyanobakterierna kunde göra något otroligt och varje liten bakterie räknades. På det sättet tog han fram att vi alla kan göra något och påverka och tillsammans sker en förändring. Under hans livstid har världen förändrats och han märker nu i efterhand hur annorlunda det nya normala är. Han avslutade med att understryka hur vi människor är bra på att anpassa oss och när vi verkligen förstår kan vi agera. 

Dagen fortsatte med olika föreläsningar som studerande fick delta i, i tur ordning. Workshoparnas ämnen cirkulerade runt bl.a. Agenda 2030, Vatten, Mat och klimat, Insekter som mat och Lektion i demonstration. Föreläsningarna handlade om att påverka, välgörenhet, freeganism och kampsporter.

 

Samuel Axberg deltog i workshoppen Insekter som mat är ingen fluga och bl.a. annat i föreläsningen om nia dans. I workshopen fick de smaka på syrsor med olika smaker och gjorde en efterrätt som innehöll insekter.

– Min grupp gjorde en rätt med rice crispies och insekter och andra gjorde brownies med insektsmjöl, berättar Samuel.

De fick också en liten föreläsning om att äta insekter.

– Smaken var okej och det var intressant att lära sig om faktan bakom insekterna och dem i mat.

Nia dans föreläsningen var också rolig men lite förvirrande, säger han.

– Det var som att vara på en gymnastiklektion utan andra direkta anvisningar utom att bara följa ledaren.


Alina Stendahl deltog i workshopen Agenda 2030. Under workshopen diskuterades det om de globala målen FN vill uppnå till 2030.

– Vi satte målen i ordning gällande hur vi borde prioritera dem och så fick vi ett specifikt mål att jobba mer djupgående kring.

Workshopen var helt intressant enligt Stendahl. Som föreläsningar fick hon gå på samma nia-dans som Axberg och hon beskriver det som en rolig ny upplevelse. Hennes andra föreläsning handlade om mänskliga rättigheter. Den tyckte Stendahl kunde ha gått mer på djupet då hon anser sig kunna allmänt om mänskliga rättigheter. Dagen var ändå ett bra initiativ enligt henne och skön paus i skolarbetet med upplysning om globala teman.

Skaran av föreläsare var också blandad och däribland fanns t.ex. Anna Ilmoni. Ilmoni är 18 år och elev i Tölö gymnasium och berättade om hur hon själv engagerat sig inom välgörenhet. Ilmoni uppmanar att hjälpa de man kan. Det finns alltid något litet man kan göra som inte ens kräver så mycket. Om man väntar på en bra tidpunkt för att börja så säger Anna att en perfekt tidpunkt inte finns. Det är bara att göra tid och prioritera. Hon tipsar också om saker hon önskat att hon skulle fått höra då hon började.

– När man startar ett eget projekt är det faktiskt man själv som är chef över det.

Hennes budskap kan sammanfattas i att man kan hjälpa på väldigt olika sätt och det behöver inte vara så besvärligt.


Dagen avslutades med att Sebastian Österman som startat en egen klimatdemonstration svarade på frågor från studerande. Han berättade om hur man inte alltid behöver delta eller ordna stora evenemang utan hur man kan vara med i studentkårens eller en mindre organisations aktivitet, som han gör nu.

– Aktivism är inte för alla, men man kan påverka på andra sätt också. Alla hittar sitt sätt nångång i livet.

Han berättade hur han hoppas att miljöpolitiken från den nya regeringen skall ta mer aktivt initiativ och att vi alla måste ta mera initiativ med allt smått vi kan. Han sa också att vi alla bär ett ansvar och man kan inte skjuta upp beslutet till högre nivåer eller beslutsfattningar.

– Greta Thunberg är en fantastisk person. Hon är ett gott exempel och en symbol då hon som en liten flicka kunde få FN att hålla ett extrainsatt klimatmöte.

Fridays for future konceptet har också gett frågan publicitet vilket varit bra, menar Österman. Han säger att alla beslut för klimatet inte kommer vara lätta och vissa människor undviker att rädda miljön pga. dessa. Ändå måste vi som unga senare handskas med miljöfrågorna på allvar.

Överlag fick dagen god respons och eleverna tyckte den var ett gott initiativ. Att få en paus i den vardagliga skolveckan är alltid välkommet och dessutom ger de viktiga temat en extra krydda på.

Text: Axel Broman

ggs 2d vit