En lyckad exkursion till Åland

Ett gäng bestående av sex studerande och en lärare ur kurs Mo13, journalistik, träffades efter sju en kall torsdag morgon på Helsingfors-Vanda flygfältet. Som destination hade vi Mariehamn, där vi skulle samarbeta med studerande ur Ålands Lyceum med målet att skriva en gemensam tidning med temat “på gränsen”. Än en gång var vi lite skeptiska över vad som skulle hända och om hurdana ålänningarna skulle vara.

“Välkommen till det gula helvetet med röda taket!” var första meningen vi fick höra av vår modersmålslärares åländska kollega då vi steg in i skolbyggnaden i Mariehamn. Först fick vi bekanta oss med utrymmena i skolan och så klart med människorna som vi skulle jobba med under kursen.

Under de två dagar vi befann oss i Mariehamn hann vi med en hel del. Vi besökte Ålandstidningen, där vi bland annat fick se hur text och bilder blir upplagda i en tidning. Vi fick också se några Åländska kortfilmer och bekanta oss med Sjöfartsmuseet. En stor del av tiden fick vi fritt planera vad vi ville skriva om i vår gemensamma tidning. Lite lyx blev vi också bjudna på då vi fick äta middag på restaurang båda kvällarna. Natten spenderade vi hos de åländska kursmedlemmarna.

Under period fyra kommer vi nu fortsätta kursen genom att planera vidare och skriva våra texter. I mars får vi besök av de åländska kursmedlemmarna och då är det vår tur att visa dem hur vi har det här i GGs.

Text: Caisa Sundell och Anni Holmberg
ggs 2d vit