Djupdykning i den egna kulturen och identiteten

Under en knapp vecka i december deltog 12 studeranden från GGS i Erasmus+-projektet. Det är fråga om ett tvåårigt projekt som handlar om minoriteter och som består av fyra träffar; i Finland, Polen, Italien och i Wales. De deltagande eleverna kommer från skolor runt om i Europa, närmare bestämt just Polen, Wales, Skottland, Schweiz, Italien och naturligtvis Finland. Det alla deltagare har gemensamt är ett minoritetsspråk som modersmål, till exempel svenskan för oss finländare och kasjubiska för polackerna. Den första träffen hölls i Grankulla med GGs som arrangör och handlade främst om att förstå sin egen och andras kultur samt att uppmärksamma sin egen identitet.

Deltagarna från de olika länderna bodde alla hos en värdfamilj under projektveckan, vilket var ett bra sätt att lära känna varandra bättre och det skapade dessutom en speciell samhörighet mellan länderna och de olika kulturerna. För övrigt betonades temat, alltså att lära känna kulturerna, starkt under projektets gång. Till projektets uppgifter hörde bland annat att göra ett videoklipp om en viss minoritet, att tillreda en traditionell maträtt och en sightseeing-runda i Borgå.I sin helhet var projektmötet mycket lyckat. Det var väldigt intressant att lära känna nya människor från olika länder samt att få lära sig om minoriteter och språk som man aldrig ens hört om tidigare. Samtidigt fick man lära känna samband och delar av den egna kulturen som man inte nödvändigtvis varit medveten om. Vi ser alla fram emot nästa projektmöte och att få utveckla vår kunskap om minoriteter ytterligare.

Text: Astrid Holmström
Bilder: Sarah Mattila
ggs 2d vit