CORONA: SPECIALARRANGEMANG

Specialarrangemangen fortsätter enligt en alterneringsmodell. Från och med den 12.4 har hälften av de studerande närundervisning och resten studerar på distans. Här uppdaterar vi kontinuerligt vår information. 


När- och distansundervisning parallellt 9.4.2021


Från och med måndag 12.4 övergår vi till en alterneringsmodell enligt vilken hälften av de studerande har närundervisning och resten har distansundervisning. De två följande veckorna alternerar vi så här:

vecka 15: andra årets studerande närundervisning och första årets studerande har distansundervisning
vecka 16: tvärtom

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -

Distansundervisningen förlängs 31.3.2021

Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. den 9.4.2021.

Här finns stadens officiella information.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -Distansundervisningen förlängs 25.3.2021


Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. den 1.4.2021.

Här finns stadens officiella information.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -


Distansundervisningen förlängs 26.2.2021


Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. den 28.3.2021.

Här stadens officiella information gällande utbildning på andra stadiet:

"Gymnasierna studerar på distans fram till den 28.3.2021. Endast absolut nödvändig närundervisning ordnas då särskilt behov finns. För abiturienterna rekommenderas en frivillig två veckors karantän före studentexamensskrivningarna. Bänkskuddardagen ordnas inte och de gamlas dans ordnas senare under våren, sannolikt i maj. Vi vädjar till alla unga att inte ordna privata fester. För abiturienterna kan deltagandet i studentskrivningarna äventyras."

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -När- och distansundervisning parallellt efter sportlovet 19.2.2021

Från och med måndagen den 1.3 alternerar årsklasserna så att hälften av våra studerande har närundervisning och hälften har distansundervisning. Första årets studerande har närundervisning vecka 9 och distansundervisning vecka 10. Andra årets studerande har distansundervisning vecka 9 och närundervisning vecka 10. 

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -


Distansundervisningen förlängs 5.2.2021


Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. den 28.2.2021. 

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -


Distansundervisningen för första och andra årets studerande förlängs 28.1.2021

Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs för våra yngre studerande. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. fredagen den 5.2.2021. Abiturienterna har närundervisning enligt tidigare beslut.  

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -


Abiturienterna får återvända till närundervisning 15.1.2021


Abiturienterna får återgå till närundervisning måndagen 18.1.2021. För yngre studerande gäller distansundervisningen som planerat t.o.m. fredagen den 29.1.2021. 


- - - - - - - -Distansundervisningen förlängs 5.1.2021

Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs för skolorna på andra stadiet. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. fredagen den 29.1.2021. 

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter

Här information på stadens webb.


- - - - - - - -


Distansundervisningen förlängs 11.12.2020

Specialarrangemangen med distansundervisning förlängs för skolorna på andra stadiet. Distansundervisningen fortsätter nu t.o.m. fredagen den 8.1.2021. 


- - - - - - - -


Övergång till distansundervisning 27.11.2020

Alla skolor på andra stadiet i hela regionen övergår inom kort till distansundervisning. Hos oss sker all undervisning och handledning på distans fr.o.m. måndagen den 30.11. Specialarrangemangen gäller t.o.m. att höstterminen avslutas den 18.12. Studerande och hemmen får mer ingående information per wilma under de närmaste dagarna.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter


- - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 29.9.2020


I huvudstadsregionen är coronaepidemin nu i en upptrappningsfas och därför bör också de studerande vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen ta den utvidgade rekommendationen om ansiktsskydd på allvar. Man bör följa rekommendationen om ansiktsskydd om det inte finns ett särskilt hälsoskäl som hindrar användning av ansiktsskydd.  Genom att följa rekommendationen kan man eventuellt undvika tuffare medel, såsom olika restriktioner som gäller öppethållning och övergång till distansundervisning. Rekommendationen kan man börja följa omedelbart, men dock senast på torsdagen den 1 oktober 2020.

De studerande ansvarar själva för anskaffningen av ansiktsskydd. Mindre bemedlade personer kan hämta munskydd kostnadsfritt från social- och hälsovårdssektorns utdelningsställen (https://www.kauniainen.fi/sv/social-_och_halsovard/aktuell_information/utdelningen_av_skyddsmasker_till_mindre_bemedlade_personer_i_grankulla_borjar_14.8..26299.news).

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man använder ansiktsskydd särskilt i situationer där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd. I samband med att undervisning ordnas vid läroanstalterna följs fortsättningsvis hygienanvisningar bl.a. gällande handhygien och säkerhetsavstånd. Det är av största vikt att man alltjämt håller säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt, tvättar händerna, hostar i ärmen eller en engångsnäsduk samt undviker att röra ansiktet.

Vi uppmanar dessutom alla studerande att ta i bruk den av THL producerade appen Coronablinkern, som underlättar kartläggningen av eventuella exponeringar och därigenom hämmar spridningen av corona. Mer information: https://koronavilkku.fi/sv/- - - - - - - -


Meddelande till abiturienterna 27.8.2020

Ni inleder era distansstudier efter prelin 1.9 och är på distans fram till er sista studentskrivningsdag. Då ni är klara med era skrivningar,  får ni komma tillbaka till skolan på lektioner, prov eller dylikt. Kolla med era ämneslärare gällande lektionerna och proven då. Kom ihåg att det här beslutet har gjorts för att skydda er och för att minimera smittorisken, så att ni ska kunna delta i studentskrivningarna. Därför vill vi också uppmana er att vara extra försiktiga på fritiden. Vi får nu alla försöka göra det bästa av situationen och det kommer att gå bra, trots omständigheterna.

Ni får hämta lunch för en vecka i taget, om ni vill. Kökspersonalen delar ut matkassar till er på onsdag 2.9 kl.12.30 (för tre dagar), sedan varje måndag kl.12.30 (dvs. 31.8, 7.9, 14.9 , 21.9 och 28.9 (för två dagar)). De delar ut matkassarna vid den bakre ytterdörren i matsalen. Meddela ifall ni vill hämta mat från skolan. 


- - - - - - - -

Meddelande till studerande och vårdnadshavare 11.8.2020

Vi inleder läsåret med vanlig närundervisning, vilket betyder att normala regler gäller för närvaro och frånvaro. Terminen börjar med inskription i Paviljongen på torsdag, men p.g.a. coronasituationen med olika tider för de olika årskurserna. Första årets studerande börjar kl. 9, andra årets studerande kl. 9.45 och abiturienterna kl. 10.15. Respektive årsklass kommer alltså direkt till Paviljongen vid dessa tider. Genast efter inskriptionen samlas alla i sina egna basgrupper och har GHT med grupphandledarna. Dagen avslutas senast kl. 14.30.

På grund av den rådande situationen har vi en del specialarrangemang, bl.a. lunchtiderna är annorlunda:

kl.11.50-12.20 abirna
kl.12.10-12.30 andra årets studerande
kl.12.30-13 första årets studerande.

På tisdagarna är lunchtiderna de samma, men lektionstiderna lite annorlunda. Mera info om dem får ni på GHT.

Vi kommer till att börja med bara att ha årskursvisa veckosamlingar och försöker undvika att träffas hela skolan på en gång. Överlag ber vi er att hålla avstånd, tvätta och desinficera händerna, hosta i armvecket och att inte komma till skolan ifall ni är sjuka eller hör till någon riskgrupp. Under lektionerna kommer vi att sitta enskilt och hålla avstånd, likaså i matsalen och i Paviljongen. Vi uppmanar alla att vistas utomhus under rasterna. För övrigt är vårt mål att undervisningen rullar på så normalt som möjligt. 

Vi ses på torsdag!

- - - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 6.8.2020


Skolan börjar nästa vecka enligt planerna och som närundervisning. I ordnandet av undervisningen har skolorna beaktat anvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat.

Anvisningarna medför bl.a. att undervisningsgrupperna hålls åtskilda under skoldagen i mån av möjlighet, att skolmåltiderna ordnas i omgångar och att goda hygienrutiner samt trygga avstånd upprätthålls. Skolorna informerar närmare gällande de specifika dagsrutinerna i den egna skolan.

Vi ber alla vårdnadshavare informera sina barn om vikten av att följa skolans instruktioner och påminna om regelbunden handtvätt under dagen. Fortfarande under hösten undviker vi närvaro av utomstående på skolans område. Skolorna informerar vårdnadshavarna hur möjliga besök till skolan kan ordnas.

Ifall ert barn uppvisar symptom på luftvägsinfektion får hen inte komma till skolan förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test. Den som har blivit smittad med coronavirus bör vara borta i minst 14 dygn från det att symptomen började och vara symptomfri i minst två dygn innan hen återvänder till skolan.

Skolorna förbereder också avvikande undervisningsarrangemang ifall epidemiläget förändras och skolan helt eller delvis måste stängas. Ifall en sådan situation uppstår informeras hemmen.

Institutet för hälsa och välfärd har aktuell information om coronasituationen i Finland, samt instruktioner gällande goda hygienrutiner (https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv). Stadens hemsida publicerar även aktuell information om coronasituationen i Grankulla (https://www.kauniainen.fi/sv).

Bildningen önskar alla en fin skolstart!

Heidi Backman 
bildningsdirektör

Maria Ekman-Ekebom
undervisningschef


- - - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 5.5.2020

Vi följer regeringens rekommendationer och fortsätter med distansstudier hela terminen. Regeringens linjedragning ger oss visserligen möjlighet att fr.o.m. den 14.5 ordna t.ex provtillfällen eller handledningssamtal med studerande i skolbyggnaden, men så långt det bara är möjligt kommer vi ändå att ordna undervisning, provtillfällen och handledningssamtal på distans.

Läsårets sista provvecka infaller 20-28.5. Efter det har vi både elevkårsdag (29.5) och våravslutning (30.5) på distans. Lärarna informerar sina respektive grupper om upplägg under provveckan och vi återkommer med närmare information i takt med att planeringen av elevkårsdag och våravslutning framskrider. 

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter

- - - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 31.3.2020


Specialarrangemangen fortsätter åtminstone t.o.m. den 13.5. 

Vi har idag avslutat provveckan och inleder period 5 imorgon. Alla undervisningsgrupper som finns på schemat hålls som planerat, men undervisningen sker fortsättningsvis på distans. Det är viktigt att alla studerande noggrant läser sina meddelanden i wilma så att de får koder till nya Classroom och annan viktig information från lärarna. Vi påminner också om att studerande sjukanmäls till skolsekreteraren som vanligt.

De senaste veckorna har på många sätt varit utmanande. Vi är medvetna om att distansstudierna avviker från normal närundervisning och att en del studerande kan ha svårt att strukturera sitt jobb. Vår specialpedagog Patrick Stengård fungerar som särskild stödperson gällande distansstudierna. Om studerande upplever att de inte framskrider med studierna eller har svårt att få det att löpa uppmanar vi studerande/vårdnadshavare att ta kontakt med specialpedagogen. Av honom kan studerande få extra stöd och handledning.

Staden erbjuder skolmat åt studerande också under den tid som studierna sker på distans. Det sker antingen genom matservering i skolcentret i Kasavuori eller genom att hämta ett lunchpaket från centralköket. Studerande har redan tidgare informerats om möjligheten att få skolmat. De som är intresserade uppmanas att vara i kontakt med tf rektor.   

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

skolans kontaktuppgifter
studerandevårdens kontaktuppgifter

- - - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 17.3.2020

De specialarrangemang som vi själva valde att införa förra fredagen förvandlas nu till verklighet för alla gymnasier under perioden 18.3-13.4. Under dessa fyra veckor är skolan stängd. Det betyder att all undervisning och handledning sker på distans och att studerande inte kan välja att göra sitt skolarbete i skolan. Det serveras inte heller skollunch.

Efter den här veckans distansstudier avslutas period 4 med provvecka den 23-31.3. Provveckan genomförs så att varje position i normal ordning har sin egen provdag. Då hålls prov eller annan bedömningsverksamhet på distans kl. 9-12. Lärarna meddelar sina grupper senast nu på fredag hur de pågående kursernas provtillfälle kommer att se ut. Positionerna har provdagar enligt följande:

måndag 23.3: 3
tisdag 24.3: 4
onsdag 25.3: 5
torsdag 26.3: 6
fredag 27.3: 7
måndag 30.3: 1
tisdag 31.3: 2
 
Period 5 börjar onsdagen den 1.4. Då startar alla de grupper som finns på schemat. Enligt de direktiv vi nu har att tillgå genomförs de första sju skoldagarna i form av distansstudier. Ifall inga nya direktiv förlänger undantagstillståndet återgår vi till vanlig närundervisning efter den 13.4.
 
Trots att skolan är stängd kan studiehandledare och studerandevården kontaktas per Wilma, telefon, whatsapp eller e-post. Längre samtal kan t.ex. ordnas via Google Meet.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov!

- - - - - - - - -


Meddelande till studerande och vårdnadshavare 13.3.2020


Vi är måna om att genomföra studentskrivningarna så tryggt som möjligt enligt den uppdaterade tidtabellen. Vi har inga smittade i skolan utan agerar för att försäkra oss om att provarrangemang och studerandes hälsa kan garanteras. Därför inför vi distansstudier för de yngre studerandena under i första hand en vecka. På det sättet kan vi förutom att minska på kontakt mellan människor frigöra resurser för att ordna studentprov i mindre utrymmen. 


Grankulla stad har för skolornas del konstaterat att gymnasierna själva kan besluta att förverkliga undervisningen genom distansstudier och -uppgifter. De två gymnasierna i staden har beslutat att övergå till distansundervisning under en begränsad tid. Det är inte fråga om att stänga skolan eller sätta varken byggnaden eller personer i karantän. Det vi gör är att vi frivilligt ändrar våra arbetssätt i linje med arrangemang som följs på arbetsplatser och universitet. Undervisningen uppfyller också fortsättningsvis krav och förväntningar i läroplanen. 

Nedan finns beskrivet vad arrangemangen innebär på ett allmänt plan, men de studerande får mer detaljerade beskrivningar i alla kurser de avlägger under de närmaste dagarna. Det kan dröja några dagar innan lärarna har planerat om kursinnehållet och prestationerna så att de lämpar sig för distansundervisning och stödjer lärande på bästa sätt i en undantagssituation. 

Vår plan för de närmaste veckorna ser ut så här:

  • Kurserna i GGs genomförs under tiden 13–20.3 som distansstudier. Lärarna lägger upp material via Google Classroom eller annan liknande plattform som används och meddelar undervisningsgruppen om när och hur de finns tillgängliga online och för handledning. Studerande kan utföra grupparbeten på distans genom att ha digital kontakt.
  • Torsdag 19.3 och fredag 20.3 ersätts proven av normalt schema för de dagarna, fortsättningsvis på distans. De proven ordnas i stället måndag 30.3 och tisdag 31.3.
  • Under provveckan, som infaller 23–31.3, ordnas tillfällen för prov eller utvärdering under förmiddagen, så att studerande endast samlas för den tid prestationen utförs och eventuell lunch. Sedan lämnar alla skolan. Inga närlektioner ordnas på eftermiddagen. Om läget med coronaviruset förvärras märkbart den kommande veckan kan beslutet om kursprov i skolan omvärderas. 
  • Den 1 april startar period 5 med nya kurser. Förhoppningsvis är vi då tillbaka i vardagen med närundervisning. Vi informerar mera några dagar innan.
  • Den inplanerade temastudieveckan som enligt planer innehåller många exkursioner, expertgäster och studiebesök förverkligas inte det här läsåret. 

Vi hoppas att hemmen har förståelse för de åtgärder skolan har beslutat vidta. Det är tillåtet att komma till skolan och studerandena har rätt till skollunch också under de här veckorna. Vi önskar ändå att särskilt abiturienterna i första hand studerar enskilt eller i mindre grupper utanför skolan. Om man väljer att komma till skolan önskar vi att man är extra noggrann med handhygien och att man inte kommer till skolan ifall man känner sig sjuk.

Tveka inte att ta kontakt med skolan eller studerandevården vid behov.

ggs 2d vit