ÅRSBOK FÖR LÄSÅRET 2020-21

Trots att läsåret 2020-21 på många sätt var annorlunda fylldes årsberättelsens sidor ändå med många intressanta inslag och tankar. Årsboken kan läsas i sin helhet här.   


Årsboken finns här: https://www.ggs.fi/var-skola/skolan-forr-och-nu/arsbocker


Årsbok 2
ggs 2d vit