ARBETE MED OCH FÖR ANDRA

Läsårets andra period är avslutad. Den har innehållit flera möten mellan skolan och samhället, inte minst dagsverksinsamlingen som ger möjlighet att hjälpa behövande i både Finland och Kenya och den fantastiska dagen om mänskliga rättigheter.

 

Digitala gäster och möten

Den andra perioden har susat förbi med teamperiod och otålig väntan på resultat från höstens studentprov. Vi har haft en rad virtuella besök på våra samlingar och en av de lyckade upplevelserna var mindfulness på distans med Kim Wikström. Tack för den avslappningen! Abiturienterna erbjuds kontinuerligt möjlighet att delta i olika webinarier kring fortsatta studier. Också hemmen har fått uppleva möten på distans med information om studentexamen och en föreläsning om unga och rusmedel med Christian Wentzel. Den andra perioden har innehållit flera möten mellan skolan och samhället, inte minst dagsverksinsamlingen som ger möjlighet att hjälpa behövande i både Finland och Kenya och den fantastiska dagen om mänskliga rättigheter som du får läsa mera om längre ner. Teamperioden presenteras i ett eget inlägg inom kort.  

Mindfulness


Mindfulness på distans. Dagsverke

Det var meningen att vi skulle ha dagsverke för alla yngre studerande och högskoledag för abiturienterna den 29 oktober. Av förekommen anledning hölls högskoledagen på distans och de flesta yngre valde att jobba hemma under dagsverksdagen. Daniel Baarman och Sebastian Lax, som båda går första året i GGs, beskriver sina arbetsuppgifter så här:   

– Jag jobbade i min pappas garage där jag bl.a. bytte däck, dammsög och annars bara städade, berättar Daniel. 

– Jag jobbade mest utomhus bland annat tog jag ner en trampolin och krattade löv. Dessutom städade jag lite inomhus, säger Sebastian. 

Pengarna som samlades in fördelas mellan Drug Fighters-skolan i Kibera-slummen i Nairobi och Rädda barnen i Finland som stödjer barnfamiljer som har hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av coronakrisen. Bland annat ger de barnfamiljer presentkort som gäller i mataffärer. Presentkortets värde är 70 euro och det ger familjen konkret mathjälp i den mest akuta situationen.

Slumskola2


Drug Fighters-skolan i Kibera-slummen i Nairobi får en del av dagsverkspengarna. 


Mänskliga rättigheter

Den 10 november uppmärksammade vi mänskliga rättigheter under en temadag i samarbete med gymnasiet Lärkan. MR-dagen planerades och genomfördes av en arbetsgrupp bestående av lärare och studerande från både GGs och Lärkan. Lärarna som planerade dagen och såg till att allting fungerade var Nina Blomberg och Marcus Lång från GGs och Camilla Norkko och Anna Grönlund i Lärkan. Det var ett stort förarbete med tio fysiska möten och några på distans. Under planeringen kom studerande med idéer om intressanta gäster som exempelvis organisationen Good Hair Day och en ungdomsdelegat för FN. Dagens avslutning med dialog mellan Lärkan och GGs planerades också av studerande.  Själva MR-dagen var ett enormt arrangemang som involverade 700 studerande, 50 i personalen och 30 gäster.

Tanken om ett samarbete kring mänskliga rättigheter har vuxit fram under en längre tid. Det har funnits en tanke om att bredda samarbetet mellan GGs och Lärkan, inte minst för att skolorna egentligen finns rätt så nära. 

– Vi har ibland upplevt att studerande har fördomar mellan skolorna, vilket kanske kan avhjälpas om man träffas och möts, säger Marcus Lång försiktigt. Eftersom det ändå var klart att en temadag i år endast kan ordnas digitalt och att det skulle vara ett arrangemang på distans var det lätt att samarbeta när man inte behöver fundera på utrymmen.

Arrangörerna är nöjda med dagen och framför allt lättade över att oron för att tekniken inte skulle fungera visade sig vara obefogad. Vi hade inga tekniska problem här i skolan, alla gäster hittade sina möten både rent tekniskt och dessutom i tid. Det här tack vare ett stort förarbete. 

– Det känns bra, säger Nina Blomberg. Det känns också bra att vi fick en dialog mellan skolorna genom det elevsamarbete på slutet som planerades av studerande och utmanade studerande att ta kontakt mellan skolorna.


MR Nina Marcus3

Marcus Lång och Nina Blomberg gjorde ett stort jobb med all planering inför MR-dagen. 


Abiturienten Jonna Vasara berättar att Mänskliga rättigheter-dagen var en intressant och givande dag på många sätt. Dagens inleddes av Jasmine Kelekay. 

– Hon höll en lärorik föreläsning om bl.a “Black Lives Matter”-rörelsen man hört och sett så mycket om på sista tiden. Föreläsningen vara ögonöppnande, särskilt den delen där hon lyfte fram hur rasistiskt Finland egentligen är. 

– Det var roligt att få äta skollunchen i klassrummet, eftersom det kändes som att man var på en liten utflykt, och jag tyckte det var ganska mysigt, säger Jonna.  

Lydia Mårtenson, också hon tredje årets studerande, håller med, och fortsätter:

– Alla föreläsare var på distans, och vi satt i våra egna klassrum både då vi åt och då vi lyssnade på föreläsningarna: en gemensam, och två som vi fått välja. Själv lyssnade jag på Helena Syrén och Jonas Jansson. 

Helena Syrén är främst uppvuxen i Ecuador, men har gått hela sin skolgång i finlandssvensk  skola. Hon är klimataktivist, och mycket aktiv i klimatfrågan. Helena berättade om hur uppväxten i en liten by i Ecuador varit, och om kampen mot oljebolaget som velat åt byns marker. 

– Det som jag själv aldrig tänkt på, säger Lydia, men som slog mig som en självklarhet då Helena berättade det, är hur klimatkrisen och mänskliga rättigheterna går hand i hand. För att bromsa klimatkrisen måste alla människor i hela världen, speciellt de som lever på naturens villkor, få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Helenas by, som sköter om och lever av tillgångarna i Amazonas, har möjlighet att ta hand om och vårda skogen på ett naturenligt sätt. Men den möjligheten har de endast ifall de inte tvingas sälja mark till företag och staten, och för det måste deras mänskliga rättigheter uppfyllas.

Jonna Vasara lyssnade också på aktivisten Helena Syrén.

– Föreläsningen var otroligt fascinerande och motiverande! Att lyssna på en jämnårig flicka, som haft en helt annan barndom och liv än man själv, var verkligen spännande och något jag kommer att minnas länge, konstaterar hon.

Dagen bjöd på flera viktiga möten och berättelser. Nina Stubb, som Jonna fick lyssna på, berättade om sitt jobb bl.a vid FN:s högkvarter i New York samt hennes kamp för de mänskliga rättigheterna i andra delar av världen. Stubb delade med sig av sorgliga, men vackra berättelser om människor som flytt sitt hemland i hopp om ett bättre liv.  

Jonas Jansson är uppvuxen i Österbotten, med en funktionsnedsättning som flera ansett borde begränsa hans rättigheter. Själv har han och hans familj alltid kämpat för hans rättigheter, och han berättade stolt om hur han var den första med sitt handikapp att börja i en allmän skola i Österbotten. 

– Hans presentation gjorde mig hoppfull, eftersom mycket av det han fått kämpa för under sitt liv idag ses som mycket självklarare för personer i hans ställning, säger Lydia. Det visar att den kampen som förts om mänskliga rättigheter bär frukt, och ger hopp om ytterligare framsteg.

– Dagen avslutades med att vi tillsammans med Lärkan i smågrupper fick jobba lite med Agenda 2030, berättar Jonna. Även grupparbetet gick bra trots små tekniska problem. Allmänt taget var det en väldigt lyckad och bra planerad MR-dag. Jag lärde mig i alla fall väldigt mycket! 


 

Mänskliga rättigheter har också uppmärksammats under kursen KO4. Här Katarina Eerolas konstverk från kursens pågående utställning.  

ggs 2d vit