Alumner svarar på frågor om framtiden

Vad ska jag göra efter gymnasiet? Tänk om jag inte kommer in? Hur ska jag lära mig ta ansvar? Vem kommer jag kunna fråga om saker? Frågorna om livet efter gymnasiet är många och förvirrningen kan kännas överväldigande. Joanna fick ändå en del svar på alumndagen. 

Som tur har vi våra duktiga alumner som flera gånger i året besöker oss för att berätta om sina nuvarande studieplatser, och en gång i året ordnas det lugnande medlet mot allas våra existentiella kriser; Alumndagen. Den 5:e november fick hela skolan samlas i Nya Paviljongen för att först lyssna på en paneldiskussion med ett tio alumner, ledd av två abiturienter. Frågor om studieliv, fritid och om huruvida det går att överleva på makaroner och tonfisk varvades med mer seriösa frågor om studier och att bli vuxen. Alumnerna svarade med gott humör och efter detta fick alla lyssna på enskilda alumners berättelser om deras väg till tredje stadiet. 

För oss elever är det värdefullt att få höra rakt från före detta elever att det kommer att lösa sig. Det kan ibland kännas som ett måste att komma in direkt på första försöket, och för oss abin som är de första som ansöker enligt det nya systemet är allt lite extra nervöst just nu. Det var därför lugnande att få höra sådana som bokstavligen suttit i samma sits som vi, berätta om sina väldigt olika vägar till tredje stadiet. I korridorerna uppskattades det särskilt att man fick höra om mellanår, som ofta kan kännas skrämmande.

Vi vill tacka alumnerna Tanja, Alex, Anni, Celeste, William, Lucas, Ella, Helena, Peik, Johanna, Jonatan, Anna och Tanja för att de delade med sig av sina historier åt oss, och Henrik, Patrick och Antonia för organiseringen av en lyckad alumndag!

Joanna Fuhrmann

Foton från alumndagen.
ggs 2d vit